Việt Nam - Đất Nước & con người dưới ống kính Marc Riboud

Marc Riboud (24,6.1923 tại Lyon, Pháp). Ông là một phóng viên ảnh nổi tiếng thế giới, lĩnh vực Trung Quốc, Nam Việt Nam.

Marc Riboud đặc biệt nổi tiếng với bức ảnh người phụ nữ tặng hoa cho đoàn cảnh sát trong cuộc biểu tình Washington- Mỹ năm 1967.

Ông cũng nổi tiếng với những bức ảnh chụp lãnh tụ, nghệ sĩ lớn của thế giới. Trong đó, có chủ tịch Hồ Chí Minh, Võ Nguyễn Giáp, Phạm Văn Đồng, cũng như những lãnh tụ XHCN khác như Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình, Chu Ân Lai, Phidel Castro, ...
những cụ bà cầu kinh trong chiến tranh- Miền Nam Việt Nam/Marc Riboud
những cụ bà cầu kinh trong chiến tranh- Miền Nam Việt Nam/Marc Riboud
hình ảnh chú bộ đội với con búp bê quên thuộc/ Marc Riboud
hình ảnh chú bộ đội với con búp bê quên thuộc/ Marc Riboud
Huế-1969 /Marc Riboud
Huế-1969 /Marc Riboud
Một lớp học tập cải tạo tại Tây Ninh, gần biên giới Campuchia- 1976/Marc Riboud
Một lớp học tập cải tạo tại Tây Ninh, gần biên giới Campuchia- 1976/Marc Riboud
1969 North Vietnam, in the outskirts of Hanoi.
1969 North Vietnam, in the outskirts of Hanoi.
Một xưởng tạc tưởng lãnh tụ, 1969.
Preparation of a giant bust of Ho Chi Minh, Vietnam, 1969/Marc Riboud.
Một xưởng tạc tưởng lãnh tụ, 1969.
Preparation of a giant bust of Ho Chi Minh, Vietnam, 1969/Marc Riboud.
Ho Chi Minh, Vietnam, 1969/Marc Riboud 
http://marcriboud.com
Ho Chi Minh, Vietnam, 1969/Marc Riboud
http://marcriboud.com
Ho Chi Min and Pham Van Dong, Vietnam, 1969/Marc Riboud 
http://marcriboud.com
Ho Chi Min and Pham Van Dong, Vietnam, 1969/Marc Riboud
http://marcriboud.com
Ho Chi Min and Pham Van Dong, Vietnam, 1969/Marc Riboud 
http://marcriboud.com
Ho Chi Min and Pham Van Dong, Vietnam, 1969/Marc Riboud
http://marcriboud.com
Ho Chi Min, Vietnam, 1969/Marc Riboud 
http://marcriboud.com
Ho Chi Min, Vietnam, 1969/Marc Riboud
http://marcriboud.com

Xem Thêm